• Verschenen: Op zoek naar verdwenen dorpen
  • 18 wandelingen terug in de tijd
  • Ook leuk om cadeau te geven!
  • Prijs: € 14,95
                                        op stap met een knipoog naar het verleden

Het Binnenveld

Het Binnenveld was tot in de Middeleeuwen een nat en ontoegankelijk gebied waarin de riviertjes De Grebbe en de Kromme Eem stroomden. Tussen 1473 en 1481 werd de Grift gegraven om het gebied te ontginnen en voor de turfwinning. Op de hoger gelegen gronden vestigden boeren hun bedrijf. Zo kwamen er hooilanden. Deze natte hooilanden bevatten veel bijzondere planten en dieren.
Intensivering van het gebruik als hooi- en weideland had een grote teruggang in  biodiversiteit tot gevolg. In 2015 hebben drie initiatiefnemers de handen ineen geslagen om nieuwe natuur te maken door terug te keren naar de natuurwaarden zoals deze vroeger waren. De voedselrijke toplaag wordt afgegraven waardoor de waterstand omhooggaat. Sloten worden gedempt en de Kromme Eem mag weer meanderen. Zo komen dotterbloemhooiland, blauwgrasland en trilveen weer tot ontwikkeling. Vogelwerkgroepen zetten zich in voor het behoud van de weidevogelstand en proberen die zo mogelijk te verbeteren.