Etappe 1  Ouddorp Groene Weide  - Groeneweg

Afstand:    9 km. 

Startpunt: Bushalte Groene Weide, Ouddorp
                 
Eindpunt:  Fietsoversteekplaats West Nieuwlandseweg/Groeneweg

Parkeren:  Parkeerterrein Vrijheidsweg/hoek Oosterweg
 
OV:            Buslijn 104 Spijkenisse Centrum - Renesse (1x per uur).
                                    

KRT Goeree Etappe 1
Afbeelding – 387,1 KB 82 downloads
GPX Goeree Etappe 1
Geografische data – 919,5 KB 71 downloads
Route Goeree Etappe 1
PDF – 178,8 KB 67 downloads

Routebeschrijving

Loop vanaf de bushalte naar de rotonde en ga omhoog richting Strand/Oosterduinpad.  Bovenaan linksaf over het fietspad, Middelduinpad. Je passeert strandpaal 10/25. Ga na het bord van Natuurmonumenten met “Tot Ziens” RA de Duinen van Goeree in. Je loopt over de dijk Het Flaauwe Werk.

Kijkpunt 1: Zand erover

Wie ’s zomers over Het Flaauwe Werk wandelt heeft eerder het idee over een boulevard dan over een dijk te lopen. Aan de ene kant de zee, aan de andere kant bungalowparken en polders. Negen strandopgangen, met bij elke opgang een uitkijkpunt, brengen de recreanten naar het schoonste strand van Nederland.
Ooit was dit gedeelte de zwakste schakel in de toch al kwetsbare zeewering langs de Kop van Goeree. Vooral bij noordwesterstorm lag de straffe wind pal op de kust en beukten de golven tegen de smalle duinstrook. Al vanaf de 13e eeuw voerde men op allerlei manieren strijd tegen duinafslag, dijkdoorbraken en overstromingen.
Aan het eind van de 18e eeuw kwam men op het idee op de zwakste plek een dijk aan te leggen met een flauwe helling aan de zeezijde: Het Flaauwe Werk. In de loop der jaren vormden zich tegen de dijk nieuwe duinen en verdween deze tenslotte helemaal onder het zand.
Bij de stormramp in 1953 ging het maar net goed en legde men landinwaarts een asfaltdijk aan. Al snel vormden zich tegen de rand stuifduinen die met behulp van rijsschermen en helmgras werden vastgelegd. Als sluitstuk van de Deltawerken werd Het Flaauwe Werk in 1985 verhoogd en verbreed.
In 2007 bleek door de stijgende zeespiegel en de toenemende golfkracht deze dijk niet meer aan de veiligheidsnormen te voldoen en was opnieuw verhoging en verbreding nodig. Deze keer werd de asfaltdijk door toedoen van de mens afgedekt met een dikke laag zand en verstopt in de duinen. Zo staat Het Flaauwe Werk als een huis en biedt nog tientallen jaren bescherming tegen het water van de Noordzee.

Bij strandopgang 5 RD. Na een uitzichtpunt met informatiebord Welkom op het Flaauwe Werk RA naar het strand (links is een speeltoren). Op het strand LA. Na ongeveer 1 km. passeer je een waarschuwingsbord met Gevaarlijke Stroming. Waar het strand smaller wordt en de vuurtoren in zicht komt het strand verlaten (strandpaal 13/75}. Je komt langs strandtent Bula. Aan het eind van het Duinpad bij paal 9 RA, Groenedijk. Steeds RD tot een grote parkeerplaats. Rechts zie je de vuurtoren.
Aan het begin van de parkeerplaats LA, natuurgebied Volgerland in.

Kijkpunt 2: Vogels kijken in Het Volgerland


Aan de voet van de vuurtoren van Ouddorp ligt Het Volgerland. Van oorsprong was het een strandpolder, een akker- en weidegebied aan weerszijden begrensd door  duinen. In 2009 kwam het in bezit van Natuurmonumenten. Bouw- en grasland werden omgevormd tot natte graslanden. De oude kreek werd uitgegraven en verbreed. Zo is er nieuwe natuur ontstaan waar vooral veel vogels te zien zijn. Bij de kreek is een observatiepost geplaatst. Afhankelijk van het seizoen zijn hier eenden, dodaars, steltlopers, lepelaars en rietvogels waar te nemen. 

Eerste pad LA. Ga door het metalen hekje en volg de routepaaltjes richting KP 17. Aan het eind kom je uit op een asfaltweg. Hier LA. Steek de verkeersweg over en vervolg de route door het Volgerland. Bij houten hekken rechtdoor. Verderop kun je links door een hekje heen en weer naar een vogelobservatiepost (staat aangegeven) met uitzicht op De Kromme Watering.  
Je komt uit bij een asfaltweggetje. Steek deze schuin over en ga met de trap omhoog naar het uitkijkpunt. Vanaf hier over een smal paadje RD naar beneden en op het volgende asfaltweggetje LA. Dit komt uit bij een verkeersweg. Steek deze over. Einde etappe 1.

Voor de bushaltes Oudelandseweg ga je RA over het fietspad (1 km.)
Wil je doorlopen naar Ouddorp? Ga dan verder met etappe 2.

FOTOALBUM