De Zanding

De Zanding is gelegen ten zuidwesten van Otterlo. Het gebied wordt aan de noord- en oostzijde begrensd door bezittingen van het Het Nationale Park de Hoge Veluwe. Het Otterlose Bos grenst in het zuiden aan de Zanding. De grens tussen beide gebieden ligt boven op het daar gelegen stuifduin. Aan de westzijde wordt de Zanding begrensd door gebieden met dag- en verblijfsrecreatie. Het is een spaarzaam begroeid stuifzandgebied.

In dit arme stuifzandgebied kom je alleen planten tegen die het zand kunnen vasthouden. Op het onbegroeide, verstoven zand verschijnt als eerste het buntgras. Verder kun je zandzegge en mossen zien in dit gebied. De heidespurrie, een laag plantje met witte bloempjes, komt ook veel voor. Delen van de Zanding zijn begroeid met struikheide. 

We treffen een hoge opslag aan van zomereik, grove den, berk en Amerikaanse vogelkers.