In de kerk in Farmsum

In het uiterste noorden van Groningen, bijna opgeslokt door Delfzijl, ligt het dorpje Farmsum. Wat in de kerk van de protestantse gemeente in Farmsum het meest opvalt zijn de beelden van de reformatoren boven de ingang. "De in de 19e eeuw gebouwde kerk moest boven geloofsverdeelheid uitstijgen. Vandaar dat men de reformatoren Luther, Calvijn en Zwingli naast elkaar zette."

Orgels in de kerk

Interieur van de kerk in Farmsum met unieke grafstenen. 

Spelen op het Lohmanorgel in de kerk te Farmsum