De Edese Traa

Wat de stadsmuur was voor een stad, was de traa voor een bos. Een grens die bescherming bood. Oorspronkelijk was een traa een kale strook aan de rand van het bos. Die rand bood bescherming tegen heidebrand en maakte duidelijk waar de grens liep. Later werd naast de brandtraa soms een enkele of dubbele bomenlaan geplant. De bomen zorgden voor een grens die voor vele jaren vast lag. De decoratieve waarde van deze grensafscheiding vond men ook belangrijk. Vreemd genoeg noemde men al snel de bomenlaan ook traa. Er zijn dus brandtraa's en bomentraa's die aan elkaar kunnen grenzen. Op de Veluwe is aan de rand van veel oude bossen een traa aangelegd. 

De Edese Traa is een dubbele traa. Deze traa loopt van de parkeerplaats De Drieberg langs het Edese Bos naar de Driesprong. In het archief Bosboeken van Huize Kernhem worden de brandtraa en de bomentraa vermeld. Het jaar eerste vermelding is voor de brandtraa 1591 en voor de bomentraa 1759.

De aanbesteding voor het maken van een stuk brandtraa in het Edese Bos uit 1760 levert een beeld van het maken van een traa. De breedte van deze traa was 7.6 meter. Vanaf de aangrenzende heide werd over een strook van 3.8 meter de zode verwijderd en vanaf de kant van het bos over een strook van 1.6 meter. Van de verwijderde zode werd op de tussenliggende strook een 2.2 meter brede wal gemaakt. Aan de boskant is later een bomentraa aangelegd. De breedte van van brand- en bomentraa is samen meer dan 10 meter. Beide traa's zijn in het Edese bos dus te vonden. Aan de heidekant van de Edese Traa zijn vliegdennen e.d. opgeschoten. Het zicht vanaf de hei op de bomentraa is in de loop der tijd minder geworden.

(Bron: Nederlands Bosbouw Tijdschrift 1992. J.H. De Rijk: Historische landschapselementen in Nederlandse bossen)

Oude ansichtkaarten van De Edese Traa en twee foto's van de Edese Traa nu