DE  VALOUWE

Het landgoed De Valouwe is particulier bezit en eigendom van de familie Schlimmer. Het gebied heeft een totale oppervlakte van ongeveer 560 ha. Het wordt doorsneden door de Wekeromseweg en begrensd door de Apeldoornse weg in het oosten, de Vossenveldseweg en de Hoge Valksedijk in het zuiden en de Immenweg in het noordwesten.

In Wekerom sluit het landgoed aan op de bouwlanden van de Wekeromse boeren, de Wekeromse Eng. 

De heer J.W. Schlimmer kocht het terrein in 1928. Hij had in Doorn een landgoed van ongeveer 41 ha. Dit was hem te klein. De grote liefhebberij van de heer Schlimmer, zijn vrouw, hun twee zonen en hun dochter was paardrijden. Er werd een flink buitenhuis gebouwd, met een tuinmanswoning en een koetshuis. De hoofduitgang lag aan de Apeldoornseweg. In de richting van de Wekeromseweg kwamen paardestallen, met een woning voor de beheerder en een woning voor de jachtopziener. Op het landgoed is een klein vliegveld met een vliegschool geweest.

Het landgoed is erg gevarieerd. Er zijn kleine stukjes hei, enkele akkers, mooie beukenlanen en diverse percelen naaldhout met o.a. grove den, fijnspar, douglasspar, lariks en flink wat hemlockspar. Toen de heer Schlimmer het gebied kocht, was het nog dun bebost, maar men is al snel begonnen meer bos aan te planten, waarin de mooie beukenlanen werden ingepast. Ook werden er paden aangelegd, waarlangs jonge berken en eiken werden geplant. Men hield rekening met de mogelijk om snel hout te kunnen oogsten voor de verkoop. Rondom het eerst gebouwde buitenhuis werden ook wat rododendrons geplant, om pricacy te garanderen. De bodem bleek een goede broedgelegenheid voor grondbroeders, vooral de fazant.

Op De Valouwe is een aantal jeneverbessen bij elkaar gebracht op een stuk, nu helaas vergraste heide tegen de Immenweg gelegen, rechts van de Wekeromseweg. (Hier was het vliegveldje van de NV De Condor) In het oude bos op De Valouwe komt de bosbes voor. In de pluktijd werd er veel vernield en afval achter gelaten. De eigenaar heeft toen verbodsborden laten plaatsen. Prachtig is de rand rododrendons die de grens vormt tussen het heideveld en het oudst voorkomende bos op De Valouwe.

In zo'n gevarieerd gebied leven natuurlijk allerlei dieren van groot tot klein en vogels van diverse pluimage. Naast allerlei kleine zangvogels, zoals de vink, de goudvink en diverse soorten mezen, broedt er ook de kruisbek. Ook bonte en groene specht zijn te horen en te zien. Ook de zwarte specht, de grootste Europese specht met een zwart verenkleed vliegt er rond. Ook de bosuil en de ransuil zijn op De Valouwe aanwezig. Er is ook een behoorlijke reeënbestand. Verder edelherten en wilde zwijnen.

Het Valouwegebied is vrij toegankelijk voor wandelingen op wegen en paden en lanen. Honden dienen aangelijnd te zijn. Fietsen over de heide mag niet. Enkele gedeelten zijn niet toegankelijk voor het publiek. Om te beginnen rondom de woonhuizen in het gedeelte tussen de Wekeromseweg en de Apeldoornseweg. Daar staan dan ook verbodsborden, evenals bij enkele rustgebieden. In het gebied zijn geen gemarkeerde routes aanwezig. Gewoon vrij rondwandelen is fijn op dit prachtige, over het algemeen rustige landgoed. Er kan ook gebruik worden gemaakt van wandelingen van Geografisch Wandelen in de Valouwe. 

Edese bouwvakkers bij de eerste steenlegging van het landgoed "De Valouwe" in 1930. Man links op de foto met hoed en snor is aannemer Modderkolk. Man rechts met bord is (vermoedelijk) de opdrachtgever  dhr. Schlimmer. De man geheel rechts (met hoed) is vermoedelijk architect Dekker. Fotograaf: Corn Hartgers uit Ede