Etappe 2 Groeneweg - Goedereede

Afstand:    15 km. 

Startpunt: Fietsoversteekplaats West Nieuwlandsedijk/Groeneweg

Eindpunt:  Bushalte Vissersweg, Goedereede

OV:            Buslijn 104 Renesse-Spijkenisse Centrum (1x per uur).   
Aanlooproute vanaf Bushalte Oudelandseweg:
Loop vanaf de bushalte over het fietspad met een bocht naar beneden. Ga op de splitsing linksaf, Oudelandseweg. Deze loopt parallel aan de West Nieuwlandsedijk. Na 780 meter bij de fietsoversteekplaats begint etappe 2.
Ga RD over het fietspad.                    

KRT Goeree Etappe 2
Afbeelding – 520,8 KB 72 downloads
GPX Goeree Etappe 2
Geografische data – 1,4 MB 62 downloads
Route Goeree Etappe 2
PDF – 276,1 KB 61 downloads

Routebeschrijving

Ga nadat je de verkeersweg bent overgestoken LA over het fietspad. Eerste weg RA, Boutweg. Aan je rechterhand ligt natuurontwikkelingsgebied d’ Onlanden. In het voorjaar ziet het hier paars van de orchideeën. Aan het eind weer RA. Je loopt langs De Westduinen.

Kijkpunt 3: De Hobbelwei
Als je langs De Westduinen loopt krijg je enigszins een indruk hoe het oorspronkelijke landschap van Goeree eruit gezien heeft. De duinen behoorden tot een van de zandplaten en eilandjes waaruit Goeree Overflakkee aan het begin van de jaartelling bestond. In de loop der eeuwen is het afgesloten geraakt van de zee en ontstond een binnenduingebied dat door de boeren gebruikt werd om hun koeien te laten grazen. Hierdoor ontstonden de kale hobbelige duinen die in de Goereese volksmond de “Hobbelwei” wordt genoemd. Op de kalkarme grond groeien bijzondere planten en korstmossen. Rond de poelen leeft de rugstreeppad.

De weg maakt een bocht naar links. Bij ANWB fietswijzer RD. Je loopt het Oudeland in, een van de vier dorpjes die nu Ouddorp vormen. Sta even stil bij boerderij De Druuve op nummer 75. Vroeger was het een “Duinspulletje” dat ook dienst deed als landcafé. Hierna eerste weg RA richting Grevelingenmeer. Na het viaduct RA. Bij een metalen hek LA de Preekhilpolder in, Oudelandse Zeedijk. Volg de dijk met links de inlaag en rechts het Grevelingenmeer.

Kijkpunt 4: Preekhilpolder
Het is puur genieten op de hoge dijk langs de Preekhilpolder. Rechts het kabbelende water van het Grevelingenmeer, links de inlaag met natte graslanden, open water en riet. Het is hier echter niet altijd zo vredig geweest.
Vanaf de Middeleeuwen moest de dijk de achterliggende polders beschermen tegen het woeste water van de Grevelingen. Regelmatig brak de dijk door. Om extra bescherming te bieden werden landinwaarts nieuwe dijken aangelegd. Door de aanleg van de Preekhilsedijk, waar nu de N57 ligt, werd een stuk van de Oudelandsepolder afgescheiden. De benodigde klei hiervoor werd uit de strook grond tussen de nieuwe en de oude dijk gehaald: de inlaag. Zo ontstond de Preekhilpolder. Na de aanleg van de Brouwersdam in 1971 is de woeste zeearm veranderd in een zoutwatermeer. Het is nu een prachtig natuurgebied dat zich onder water voortzet. Om dat te zien moet je wel je duikpak aantrekken.

Je komt langs een ronde geschutsopstelling die hoort bij een bunker uit de Tweede Wereldoorlog. Ga even naar beneden om een kijkje in de bunker te nemen. Hier hangen informatieborden over het bunkercomplex. Na een houten hek RA naar de haven van Ouddorp. Loop rechts om de rij huizen heen en steek het viaduct over.
Na het viaduct RA. Even verder LA via een wandelpaadje over een bruggetje en RD over het fietspad. Je loopt Ouddorp binnen.
Aan het eind, bij ’t Blaauwe Huys LA. Even daarna RA, Spaanseweg. Bij huisnr. 4 B RA richting centrum langs parkeerterrein Goudsmiene. Tussen houten hekjes door naar de kerk.

Vanaf de kerktoren RD, Hoenderdijk. Loop RD naar de molen. Voor de molen LA en gelijk weer RA, Marijkeweg. Eerste weg rechtsaf, Margrietweg. Aan je linkerhand bevinden zich zandwallen, zgn. schurvelingen.

Kijkpunt 5: Zuinig op zandwallen
In de Middeleeuwen voerden de boeren van Ouddorp niet alleen de strijd tegen het water maar ook tegen het zand. Op de strandvlakte, waar Ouddorp lag, had de wind vrij spel en vormde het stuifzand een bedreiging voor de met moeite aangelegde akkertjes. Om deze tegen stuifzand en dieren te beschermen schepten de boeren zandwallen rond hun akkers met aan beide zijden een greppel: schurvelingen. Later werden deze verschillende keren opgehoogd en ontstonden soms metershoge zandwallen. Ze raakten begroeid met bomen, struiken en planten die alleen op schrale zandgrond gedijen. 
Halverwege de 20ste eeuw zijn veel zandwallen verloren gegaan door ruilverkaveling of omvorming tot recreatieterrein. Gelukkig is men tot het inzicht gekomen dat dit unieke zandwallenlandschap bewaard moet blijven en is men er nu zuinig op.        


Op viersprong LA, Wilhelminaweg. Aan het eind RA, Bernhardweg. Tweede straat LA, ’t Hoge Pad. Steek bij de verkeerslichten over en ga aan de andere kant van de weg verder rechtdoor. Eerste weg RA, Prins Hendrikweg. Voor de speeltuin RA. Wordt fietspad.

Op splitsing LA richting Goedereede. Op kruising met Theetuin De Halve Maan RA.
Aan het eind RA. Eerste weg LA, Middeldijk. Bij het gemaal LA, fietspad over de Spuidijk. Wordt klinkerweg. Aan het eind buigt de klinkerweg naar links, Nieuwstraat.
Na huisnummer 6 RA, Het Klooster. Loop rechts om de kerk heen. Aan het eind RA en daarna LA naar de haven.

Kijkpunt 6: Veilige haven
Wie door het schilderachtige centrum van Goedereede wandelt zou niet zeggen
dat het hier in de Middeleeuwen een en al bedrijvigheid was. Door de gunstige ligging aan een brede stroomgeul, die nu Haringvliet heet, kwamen handel en scheepvaart tot bloei. Kooplieden en vissers vestigden zich op de zuidoosthoek van het eiland. De nederzetting kreeg de naam Goedereede. Bij slecht weer konden de schepen hier veilig voor anker gaan. Door het verkrijgen van het recht van vrije weekmarkt ontwikkelde Goedereede zich tot een bloeiende handelsstad. In 1312 kreeg het stadsrechten. Tijdens de 16e eeuw kwam er een einde aan de glorietijd door verzanding van de haven. Door de vele aanslibbingen moest de haven keer op keer worden verlegd. Aan het eind van de 18e eeuw lag de havenmond 3 km. van de stad. De kooplieden vertrokken en de vissers werden boeren. Nu ligt Goedereede er verstild bij. Monumentale panden aan de oude haven en nauwe steegjes met vissershuisjes herinneren nog aan vervlogen jaren.     

Loop RD, links van het water. Je komt uit op een dijkje. Ga hier RD. De etappe eindigt bij de kruising met rechts een witte brug.

Ga voor de bushaltes Vissersweg RA over de brug.

FOTOALBUM