Etappe 2 Westerland - Den Oever

Na de Nicolaaskerk verlaten we Westerland en lopen al snel het sfeervolle dijkdorp De Haukes in. We nemen even een kijkje bij de haven waar vroeger naast de vissersschepen de postboot van het vaste land aanlegde. Nu is de haven een aanlegplaats voor pleziervaartuigen. Daarna lopen we over een oude wierdijk die als zeewering fungeerde. Bij Den Hoelm verlaten we de dijk en lopen de stuwwal op langs de keileembulten van Westerklief en Oosterklief. Hier hebben tussen de jaren 850 en 900 Vikingen gewoond, getuige de opgegraven zilverschatten. Na 1,5 km. dalen we weer af naar de zuidgrens van het eiland. Nu volgt een flink eind over de graskruin van de laatste nog bestaande wierdijk. Links kijk je uit over het voormalige eiland, rechts over de polder Waard-Nieuwland. Op de dijk hebben schapen voorrang en moet je je ’s zomers een weg banen door de hoge begroeiing. Na een informatiecentrum en een gerestaureerde wierschuur krijgen we gelukkig asfalt onder de voeten op het nieuw aangelegde fietspad. Het laatste stuk van de route struinen we nog even over een natuurpad en dan zijn we het eiland rond.   

Afstand: 14 km. 

Startpunt: Nicolaaskerk, Westerlanderweg 65, 1778 KM Westerland 

Eindpunt: Den Oever, Busstation

OV: Bushalte Hollebalg bij de rotonde Rijksstraatweg N99, Hippolytushoef.   
Ga vanaf de bushalte de trap af naar het tunneltje. LA over het fietspad.
Einde fietspad LA richting Westerland. Loop RD tot de Nicolaaskerk (1,3 km.).
                                    
Parkeren: Bij de kerk in Westerland   

Opmerking: Vanaf de Zuiderkoggeweg tot Elft loop je over een grasdijk met overstapjes. Als er schapen grazen moet je over schrikdraad stappen. In de zomer kan er hoge begroeiing zijn.            

Kaart Etappe 2
Afbeelding – 283,2 KB 168 downloads
GPX Etappe 2
Geografische data – 1,5 MB 158 downloads
Route Etappe 2
PDF – 179,6 KB 152 downloads

Routebeschrijving

Ga bij de Nicolaaskerk de Zuiderkerkerlaan in. Aan het eind LA, Oosterdamseweg. Ga daarna eerste weg RA De Haukes in. Einde weg RA naar de haven.

Kijkpunt 1 De Haukes

Toen Wieringen nog een eiland was, kon je er maar op één manier komen: met de postboot. Deze kwam aan in De Haukes, waar toen nog de enige haven van Wieringen was. Naast het overbrengen van de post vervoerde de boot ook personen, goederen en kleinvee. Dit bracht de nodige bedrijvigheid met zich mee. In De Haukes was een visafslag en een postkantoortje met een wachtkamer alias gelagkamer. Dit nostalgisch bruin havencafeetje met de toepasselijk naam “De Postboot” heeft nog tot 1997 bestaan. Nu is het naambord van de gevel verdwenen en doet het dienst als woonhuis. Later kwam er ook in Den Oever een haven met een visafslag en scheepswerf. De vissersvloot van De Haukes week uit naar Den Oever. De haven van De Haukes wordt nu gebruikt voor de watersport.

Keer terug en ga tegenover het infobord RA. Direct na de dijkdoorgang LA, smal paadje links van het Amstelmeerkanaal. Je loopt langs de herstelde wierdijk. Steek de kruising over en ga verder RD over de Hoelmerdijk.

Kijkpunt 2 Wier rond Wieringen

Al in de Middeleeuwen werd er aan de zuidelijke oever van het eiland Wieringen een zeewering aangelegd die voor het grootste deel uit zeegras bestond. Het zeegras werd met wierhaken uit het water gevist, gedroogd en samengeperst. Tussen een dubbele rij houten palen vormde het de harde kern van de zeedijk. Toen in de 18e eeuw de paalworm toesloeg werd de dijkbeschoeiing met stenen verstevigd. De 8 km. lange wierdijk heeft zijn zeewerende functie verloren toen het Wieringermeer werd drooggelegd. Nu doet de dijk dienst als binnendijk en markeert de oude grens van het eiland.
Het zeegras werd niet alleen voor het verstevigen van zeedijken gebruikt, maar was ook geschikt voor het vullen van matrassen, het dichten van kieren bij huizenbouw en als dakbedekking. Er ontwikkelde zich een ware wierindustrie. Daaraan kwam na de voltooiing van de Afsluitdijk een abrupt einde. Door verandering van stroming en waterkwaliteit verdwenen de meeste wiervelden. Uiteindelijk deed een schimmelziekte het zeegras de das om.  

Op driesprong met verkeersspiegel LA, Varkensgrasdwarsweg. De weg loopt omhoog de stuwwal op. Einde weg RA, Varkensgrasweg. Eerste weg RA. Daarna met de bocht mee naar links, Klieverkruisweg. Links liggen de dorpjes Westerklief en Oosterklief.
 
Kijkpunt 3 Westerklief en Oosterklief

Westerklief en Oosterklief danken hun naam aan de stuwwal waarop zij liggen. Door erosie van de zee in de tijd dat Wieringen nog een eiland was, ontstond een klifkust. Op deze relatief hoge plekken van het eiland was er al vroeg sprake van bewoning. In 1996 en de jaren daarna vonden hobbyisten bij Westerklief aardenwerken potten, vol met sieraden, munten en zilverstaven. Na onderzoek bleek het waarschijnlijk om een roversbuit te gaan van Vikingen die in de 9e eeuw op Wieringen verbleven. De kostbare schat is te zien in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Wie meer over de erfenis van de Vikingen wil weten kan daarvoor terecht in het Viking Informatiecentrum in Den Oever.

Negeer twee onverharde wegen naar rechts. Op de kruising met de Kon. Julianalaan RA, Zuiderkoogweg. Op de hoek is Rustpunt De Wieringer IJs- en Zuivelboerderij. Je komt uit bij de dijk. Hier LA. Vóór het bruggetje LA via overstapje de dijk op. We volgen deze wierdijk ongeveer 2 km.

Let op: Vanaf dit punt tot Elft zijn er enkele overstapjes. Als er schapen grazen moet je over schrikdraad stappen. In de zomer kan er hoge begroeiing zijn.

Aan het eind bij de picknicktafel de dijk verlaten en verder RD over het half verharde pad. Links tref je informatie aan over deze historische wierdijk. Na houten hek de weg oversteken en RD over het fietspad, Stroeërdijk. Klinkerweg oversteken en door het houten hekje verder RD. Op asfaltweg RA. Vóór de watergang LA over hekje. Aan ’t eind over overstapje en LA op de asfaltweg. Deze met de bochten mee volgen. Vóór de rotonde RA, de Rijksstraatweg oversteken en weer RA, Havenweg. Loop door tot de Dekamarkt en het busstation.

FOTOALBUM