Hermannsdenkmal - Externsteine 9 km.

Vanaf het Hermannsdenkmal naar beneden kom je langs de Bandelhütte. Hier woonde de ontwerper, Ernst von Bandel, in de laatste bouwfase. Na een dennenbos en een vogelpark komen we bij café-restaurant Hangstein in Berlebeck. Aan het begin van de 20ste eeuw was dit markante gebouw het uitgangspunt voor de drijfjacht. Nu een uitgangspunt voor een wandeling naar het natuurreservaat "Hohe Warte". 

Het is genieten op deze door hei, vogelkers en bosbes begroeide hoogvlakte.

We vervolgen de Hermannsweg over de Sternberg. Uiteindelijk komen we bij een bosrand met de gedenksteen Vogeltaufe. In dit gebied aan de rand van Holzhausen vond jarenlang door aanleg van terrassen akkerbouw plaats. 

Al snel passeren we de eerste huizen van Holzhausen-Externsteine. Dan loopt het over de Knickenhagen en Bärenstein recht op de Externsteine aan. Hier sluit de Hermannsweg aan op de Eggeweg en loopt nog een stuk samen op tot Preussischer Velmerstot.