Etappe 5 Valburg - Driel 9 km.

Voordat we op pad gaan dwalen we eerst even over het kerkplein. We bewonderen de fraaie Hervormde Kerk waarvan de geschiedenis teruggaat tot de 11e eeuw. In de kerk zijn Middeleeuwse muurschilderingen te zien, meldt het informatiebord. Helaas is de kerk vandaag gesloten. 

Vlakbij de kerk staat reus Knillis. Hij schudt net z'n klomp leeg. Samen met zijn broers heeft hij de rivier de Waal uitgegraven. Onderweg in Valburg wordt flink wat zand gemorst. Zo ontstaan drie heuvels waarop de kerk, de molen en huis De Mellard zijn gebouwd. Het is een legende die te lezen is op de plaquette bij het beeld. In werkelijkheid zijn de verhogingen in het landschap door de wind opgeblazen rivierduinen.

In Valburg vond op 25 september 1944 een bespreking plaats tussen  commandanten van het Britse leger en de Poolse generaal Sosabowski. De Britten wilden tijdelijk de Poolse eenheden onder hun bevel om bij Driel de Rijn over te steken en de Britse militairen, die in Oosterbeek in het nauw zaten, te versterken. 

Sosabowski vond de oversteek bij Driel te gevaarlijk en wilde bovendien zelf zeggenschap houden over zijn mannen. Er werd echter niet naar hem geluisterd.  De aanval liep uit op een mislukking. Het bruggenhoofd in Oosterbeek moest worden opgegeven. Dit betekende het definitieve einde van de Operatie Market Garden. 

We gaan op weg met de GPS in de hand en missen daardoor het kerkpad. Jammer!
Via de Stationsstraat, waarvan de naam herinnert dat Valburg ooit een station had, komen we al snel bij Landgoed Schoonderlogt. Tijdens de operatie Pegasus was hier het hoofdkwartier van de US 101ste Airborne Division gevestigd. Beroemd is de foto waar kapitein Dick Winters poseert voor de poort van het gebouw. Elk jaar komen nog familieleden van veteranen deze historische plek bezoeken. 

We houden even pauze bij het kerkje van Homoet. Trots staat het te pronken temidden van de weilanden. Je kunt je niet voorstellen dat het hier in 1944-1945 één grote watervlakte was.

Na Homoet verlaten we het asfalt en lopen de Oostermeint in. Dit is een jong bos dat in 1982 is aangeplant in het kader van de ruilverkaveling. Een breed pad met aan weerszijden abelen brengt ons naar het lager gelegen Fikkersdries, een mooi natuurgebied met waterlopen, poelen en broekland. In de buurt van de gelijknamige boerderij sneuvelden bij een gevecht tussen een Britse patrouille en enkele Duitsers twee Britse soldaten. Op de gevel van de boerderij is een herdenkingsplaquette geplaatst.

De etappe eindigt in Driel bij het Polenmonument dat herinnert aan 80 Poolse parachutisten die tijdens de Operatie Market Garden vermist zijn geraakt.