Herdenkingswandeling Airborne Ginkelse Heide       

herdenkingswandeling
Afbeelding – 509,1 KB 1014 downloads
routeherdenkingswandeling
PDF – 261,4 KB 1266 downloads
Routebeschrijving Airborne Dropzone Y Wandeling
PDF – 510,2 KB 386 downloads
herdenkingswandeling
Geografische data – 568,3 KB 1073 downloads

Deze themawandeling, een herdenkingsroute in het teken van de Slag om Arnhem, is een bestaande, verouderde wandeling. Veranderingen, o.a. de bouw van een nieuwe woonwijk op de kazerneterreinen, maakten herschrijving noodzakelijk. Een kaartje, een gps-track en actuele foto's zijn aan de routebeschrijving toegevoegd. 

De route heeft diverse lange rechte stukken die bereden werden door de militaire patrouillewagens.

Afstand: 11 km.

Start: Parkeerplaats Juffrouw Tok, Verlengde Arnhemseweg 101, Ede. Tegenover de schaapskooi.

Routebeschrijving

1. Beginpunt: Herberg Zuid-Ginkel (Juffrouw Tok).

Herberg Zuid-Ginkel was ten tijde van de dropping het hoofdkwartier van een Duits wachtbataljon dat met de hoogste spoed van Amersfoort hierheen was vervoerd. Ten oosten van de herberg was in het open terrein een afdeling Zware Wapens van de Duitsers (geschut en mortieren) aanwezig. Vanuit de herberg probeerde de Duitse commandant de acties van zijn troepen, gericht tegen het 7e bataljon KOSB, te coördineren. Dit bataljon had zich ingegraven rond de hei en had de opdracht het droppingsterrein op 18 september vrij te houden van Duitse troepen. De  Britten hadden de herberg uitgekozen als verzamelpunt van het 10e Britse parabataljon. Waarschijnlijk was het van onder de bomen langs het fietspad tegenover de Herberg Zuid-Ginkel dat de Duitsers op de landende Britse para’s schoten. Op de parkeerplaats staat een monument  Op 10 mei 1940 is bij Café Zuid-Ginkel een patrouille overvallen. De drie huzaren zijn door middel van schoten in het hoofd omgebracht. De steen met tekst, een gekruld vel papier, was in de gevel aangebracht. In mei 2016 is dit monumentje gemaakt en is de gedenksteen sindsdien veel beter zichtbaar.

2. Loop de parkeerplaats af en ga direct RA (fietspad). Steek na ongeveer 50 meter bij ANWB-wegwijzer over (let op: 80 km. weg!). Vervolg het fietspad RD.

Voor het Airborne-monument, op de hoger gelegen grond bij de vier oude beuken, zijn nog de zigzag-contouren zichtbaar van door de Duitsers gegraven loopgraven. Zij dienden ter verdediging van de Herberg Zuid-Ginkel, de toenmalige commandopost van het Duitse wachtbataljon. Het Airborne-monument met het gevleugelde paard Pegasus vermeldt de data van de luchtlandingen als 17 en 18 september 1944. Op de Ginkelse Heide vonden deze echter pas plaats maandagmiddag 18 september 1944.

3. Passeer de schaapskooi en blijf RD lopen over het brede grind/zandpad met rechts het betonfietspad.

Ongeveer 100 meter ten zuiden van de schaapskooi  zijn links van het fietspad nog de ronde afdrukken te ontwaren van mortierinslagen. Het was hier dat rond 4 uur in de morgen van 18 september de 5e compagnie van het Duitse wachtbataljon met een omtrekkende beweging in de rug van de Britten wist te komen. Dit was ook de plek waar zich in de middag van 18 september het hoofdkwartier van de 4e Britse Parachutistenbrigade verzamelde.

4. Ga direct na het bordje "Verlengde Airborneroute" links van het pad, schuin LA naar de picknickplaats "Het Wijde Veld".

Links van het bordje “Verlengde Airborneroute” is bij het paaltje nog een heel duidelijke inslag van een mortier te vinden. De picknickplaats is net als het vroegere werkkamp omgeven door een afrastering. Het kamp stond destijds op een kaal heideterrein. ’t Wijde Veld, in 1935 gesticht voor jeugdige werklozen, bestond ten tijde van de luchtlandingen uit zes barakken. Twee barakken waren bestemd voor wonen en slapen. De overige barakken deden dienst als eetzaal, ontspanningsruimte, keuken en woning voor het kamphoofd en zijn gezin. Tegen de avond van 17 september 1944 werd het barakkenkamp door de Britten bezet, om te voorkomen dat de vijand op 18 september vanuit het kamp het landingsgebied onder vuur zou kunnen nemen. De Zeeuwse evacués, mannen, vrouwen en kinderen die allemaal geen Engels spraken, begroetten de Britten hartelijk. De Britten beloofden de inwoners van het kamp zo goed mogelijk te beschermen. In de loop van de vroege ochtend van 18 september 1944 dringen de Duitser tot achter het kamp door en wisten een vijftigtal Britten te omsingelen en gevangen te nemen. De strijd tussen de Britten en de Duitsers om de zeggenschap over het gebied tussen het barakkenkamp en de Herberg Zuid-Ginkel werd door de komst van de para’s in  de middag van 18 september beslecht.

5. Ga met de rug naar de ingang naar de picknickplaats staan en ga LA. Ga bij het grote, witte hek LA. Negeer zijpaden. Na ongeveer 900 meter worden fiets- en zandpad asfaltweg en even verder klinkerweg. Ga tunneltje (met de naam Wijde Veldweg) onder de A12 door. Klinkerweg wordt asfaltweg.

6. Ga 1e pad RA. Hier staat een bord met "Veluwe, de Buunderkamp" en een bordje "Ruiterroute".

De Britten hadden op deze driesprong geschut staan en konden o.a. het tunneltje bewaken. In deze hoek van de Ginkelse Hei was het voor 18 september geplande verzamelpunt van het 11e Parabataljon. De 6e compagnie van het Duitse wachtbataljon was de compagnie die in de vroege ochtend van 18 september het verst over de Ginkelse Heide in zuidoostelijke richting wist door te dringen. De compagnie ontdekte daar een lange betonnen tunnel onder de in aanleg zijnde A12. Eenmaal aan de andere kant gekomen worden de Duitsers onder vuur genomen door de mitrailleurs van het bataljonshoofdkwartier van 7 KOSB. In korte tijd telden de Duitsers en de Nederlandse SS twaalf doden en enkele gewonden. De Duitsers gingen aan de noordkant van de tunnel in stelling, omdat verdere voortgang onmogelijk bleek.

7. Na ongeveer 350 meter gaat het pad omhoog. Op het hoogste punt staat links een paaltje met een I. Het pad maakt hier een knikje.

Links van het witte paaltje is een wat hoger gedeelte. Hier bevond zich het hoofdkwartier van 7 KOSB. Vanaf dit punt heeft men een uitstekend uitzicht op de bosweg in beide richtingen. Even verderop staat links van het pad de aanduiding "archeologisch monument". Er tegenover zijn enkele grafheuvels.

8. Blijf RD lopen. Na ongeveer 1200 meter op kruising met klinkerweg RA. Door tunneltje (met de naam Renkumseweg) onder de A12 door. 

De C-compagnie van 7 KOSB had op de zuidelijke hoeken van de kruising stellingen. Van hieruit kon men het tunneltje onder schot houden. Ten noorden van het tunneltje waren mitrailleursnesten.

9. Klinkerweg wordt zandpad met fietspad. Bij de vijfsprong (rechts kun je langs afsluitboom de hei op) bospad RD langs afsluitboom. (Net voor de afsluitboom staat links een bank). Negeer zijpaden.

Op de grote vijfsprong staat links een rij dikke beuken. In de derde boom voor het bankje links is door Tex Banwell, een legendarische sergeant uit het 10e parabataljon, een inscriptie aangebracht. Na de slag om Arnhem bleef hij achter in de bossen van de Veluwe en sloot zich aan bij het verzet. TED BANWELL 1 TED BANWELL 2

10. Na ruim 300 meter op splitsing rechts aanhouden. Fietspad aan rechterhand houden.

11. Blijf RD lopen en negeer zijpaden. Na ongeveer 1600 meter gaat het pad omhoog een heuveltje op. Links staat een bank. Het pad rechts van de bank gaat tussen de afrasteringen naar de wildobservatieplaats. 

Vanaf dit heuveltje had men in 1944 een prachtig uitzicht over de Ginkelse hei. Ook de mannen van de B-compagnie van 7 KOSB ontdekten dit en groeven zich aan weerszijden van het heuveltje in. In de vroege ochtend van 18 september zagen zij een afdeling Duitse wielrijders over de betonweg richting de Herberg Zuid-Ginkel gaan. De B-compagnie kwam direct in actie. De wielrijders kwamen niet ver. Ook kwamen de Britten in actie toen even later een Duitse verkenningseenheid met pantserwagens over de weg reed. De Britten brachten een anti-tankkanon in actie. Er vielen vele Duitse doden en gewonden. Een Duitse patrouille viel vanuit de Sysselt aan op de stelling van de B-compagnie. Bij deze actie kwamen 4 Duitse soldaten en een Brit om. De Brit is begraven op de begraafplaats aan de Asakkerweg in Ede.

12. Loop RD het heuveltje af en LA (betonfietspad).

13. Na ongeveer 125 meter staat rechts een witte betonpaal en een houten paaltje. Ga hier, net voor het bord Militair Oefenterrein RA (bult op, wat smal bospad ).

14. Het bospad wordt breder en buigt naar rechts. Ga bij de splitsing LA en direct voor het grote witte hek (dat op slot is) RA. Het pad loopt vlak langs de afrastering aan de linkerhand. Dit is het voormalige terrein van het kazerne complex Simon Stevin. Hier wordt hard gebouwd aan een nieuwe woonwijk.

15. Het pad komt uit op een breder pad. Blijf RD lopen en einde pad bij T-splitsing RA. Dit pad loopt parallel aan de N224. 

16. Ga even nadat de afrastering links ophoudt, bij driesprong LA, pad omhoog naar rijbaan. Op dit punt staan borden met aanbevolen maximum snelheid van 60 km.

17. Steek het fietspad en de weg over (let op!). Aan de overzijde, iets rechts van het 60 km bord, bij het bord "Eder- en Ginkelse heide" (door tak en blad wat slecht te zien) het bospad in.

18. Bospad wordt  heidepad. Op T-splitsing RA en na ongeveer 25 meter op driesprong LA (rechts van het pad staat een eenzame beuk).

19. Volg dit pad RD. Negeer zijpaden en viersprongen. Na ruim 800 meter bij betonfietspad en zandpad RA (staat bordje "honden aan de lijn).

20. Blijf RD lopen over het zandpad met rechts het betonfietspad (negeer zijpaden). Na ongeveer 1100 meter rechts in het veld staat het zogeheten "Belgenmonument"

21. Zandweg vervolgen en na ongeveer 400 meter bij einde zandpad en eenzame eik RD (dus niet fietspad volgen).

22. Loop RD door de opening in de houten omheining, over de parkeerplaats. Op kruising met asfaltweg RA. Na ongeveer 25 meter LA (fietspad). Na ongeveer 350 meter is links de Herberg Zuid-Ginkel (Juffrouw Tok).

Bekijk het fotoalbum van deze wandeling