De mooiste Vinexwandelingen

Na de Tweede Wereldoorlog was er een enorme woningnood. Veel plannen om nieuwe woningen te bouwen werden voortvarend ontwikkeld. Het leidde vaak tot eenvorminge nieuwbouwwijken.  Gevolg was dat de nationale ruimtelijke ordening min of meer werd afgeschaft en dat de ruimtelijke regelgeving versoepelde. Het laatste Rijks-woningbouwplan is de Vinex. Vinex is de afkorting van Vierde Nota Extra, een rijksnota die in 1991 door de Tweede Kamer werd aangenomen. Om de nationale woningnood het hoofd te bieden zouden in 25 jaar één miljoen woningen gebouwd moeten worden. Er verrezen Vinexwijken in of tegen de bestaande stad aan. Wonen, werken, doorbrengen van vrije tijd zou zo veel mogelijk in de stad kunnen plaats vinden met als gevolg minder automobiliteit en landelijk gebied kon worden gespaard. Het is het idee van de compacte stad.

Gedacht wordt vaak dat Vinexwijken saai zijn. Vinexwijken verschillen juist van elkaar door de verschillen in stedeboukundige structuur en de landschappelijke context.

Paul Kurstjens en Kees Volkers zijn de auteurs van de wandelgids De Mooiste Vinexwandelingen.

De gids bevat 10 stadswandelingen.

Amersfoort Het Masker

De gids is te koop bij de uitgever of te bestellen in de boekhandel. De mooiste Vinexwandelingen. o.a de routebeschrijvingen  zijn ook te vinden op Wandelzoekpagina. Van de gelopen Vinexwandelingen is het verslag vooral een fotoverslag geworden. Zo krijgt men een idee hoe zo'n wijk eruit ziet en zal men al lopende veel herkennen.