De Hindekamp                                                                                        WOP 20  

Op de Zuidwest Veluwe is de kans om onverwachts edelherten of zwart wild te zien groot. Aan de rand van de Ederheide ligt De Hindekamp, een landbouwenclave omringd door naald- en loofhoutbossen, heide met poelen en plassen. Vanuit het Natuurcentum Veluwe is het mogelijk om een excursie te maken naar de wildkandel De Hindekamp. De wildkansel ligt in een afgesloten gebied en is niet vrij toegankelijk. Vanuit de wildkansel is een open vlakte met een drinkplaats te zien. Meer informatie op Aanstaande Evenementen – Stichting Natuurcentrum Veluwe

Route:  Komend via de A12 afslag 25, Oosterbeek nemen. Neem de N224 richting Ede. 300 meter na resaurant juffrouw Tok de eerste weg rechts nemen. Volg de borden Natuurcentrum Veluwe.

Vanuit Ede: Rijd richting Arnhem over de N224. Ga ongeveer 300 meter voor Juffrouw Tok linksaf. Volg bord natuurcentrum Ede. Adres: Groot Ginkelseweg 2a 6718 SL Ede

Toegankelijkheid:  De wildkansel is uitsluitend toegankelijk na reservering en vindt plaats onder begeleiding van een gids. Zowel het Natuurcentrum als de wildkansel zijn toegankelijk voor invaliden en mindervaliden. Er kan tot bij de wildkansel geparkeerd worden.

Wildkans:  De kans dat edelherten, wilde zwijnen, reeën en vossen worden waargenomen is groot. Eind mei, begin juni zijn de hinden met hun kalveren waar te nemen. Tijdens de bronstperiode kan vanuit deze wildkansel de bronst geobserveerd worden.