OP ZOEK NAAR VERDWENEN DORPEN

22. Campen en Oud Wissenkerke

Noord-Beveland zoals we het nu kennen bestaat pas sinds 1598. Er is ook een ouder Noord-Beveland geweest. Dat is op “quade Saterdach” 5 november 1530 tijdens de St. Felixvloed volledig verdronken. Alleen de kerktorens van Wissenkerke en Kortgene staken nog boven het water uit. Noord-Beveland bleef zo’n 70 jaar een drijvend eiland.
In 1598 is men begonnen het eiland opnieuw te bedijken. Nieuwe polders en dorpen ontstonden volgens een modern patroon: strakke kavels, rechte dijken en voorstraatdorpen. Niet alle verdronken dorpen werden herbouwd en ook niet altijd op dezelfde plek.

Vanaf de bushaltes bij de N57 lopen we door het natuurgebied Schotsman naar het Veerse Meer. 's Zomers kan het hier druk zijn met recreanten. Bij Kamperland verlaten we de drukte en gaan landinwaarts. Bomendijken brengen ons langs Plankendorp en Stroodorp. We staan even stil bij boerderij Torenvliet. Hier lag ooit Wissenkerke. Daar is nu niets meer van te zien. Alleen een steen herinnert aan de afgebroken kerk. We lopen nog even door tot Geersdijk, dat ook in de golven verdween, maar op dezelfde plek weer is opgebouwd.

Afstand: 14 km. 

Startpunt: Kamperland Bushalte Tunnel57 (Oostzijde)

Eindpunt: Geersdijk Bushalte Provinciale Weg

OV: Buslijn 31

Parkeren: Parkeerplaats Banjaard, Vredenhofweg  4493 Kamperland

Kaart Etappe 2
Afbeelding – 2,6 MB 188 downloads
GPX Etappe 2
Geografische data – 1,4 MB 152 downloads
Route Etappe 2
PDF – 7,2 KB 155 downloads

Routebeschrijving

Loop vanaf de bushalte naar de rotonde bij het viaduct. Met je rug naar het viaduct RD over de rechter asfaltweg met het 60 km. bord. Waar de weg met de bocht naar links gaat RD langs houten afsluitboom natuurgebied De Schotsman in. Op Y-splitsing rechts aanhouden.
Je steekt een grasland met rietkraag over en gaat vóór de bosrand RA. Op 4-sprong met bankje RD. Ter hoogte van het Veerse Meer buigt het pad naar links. Op asfaltweg RA en vlak voor het water LA. Passeer het restaurant en het watersportcentrum aan de rechterkant.
Volg steeds het grindpad langs het water. Je komt langs een strandje en gaat verder RD over het grindpad evenwijdig aan de asfaltweg. Aan het eind RD over fietspad en langs een fietssluisje. Eerste weg RA, Sternlaan. Je loopt door een wijk met (recreatie)woningen. Op T-splitsing RA en daarna weer LA, Reigerlaan. Aan het eind LA. Neem even een kijkje bij de aanlegsteiger van het fiets/voetveer naar Veere. De veerdam met de aanlegsteiger zijn Rijksmonument.
Daarna weer RA en bij de fietsroutewijzer LA. Op asfaltpad RA en even verder de Havenweg in. Houd na het plaatsnaambord Einde De Schotsman links aan.
Rechts is de jachthaven. Ongeveer 100 m. vóór het plaatsnaambord Kamperland schuin RA, fietspad. Op klinkerweg LA, Uithaven. Aan het eind bij horeca Havenzicht RA,Oosthavendijk.

Kijkpunt 1 Campen

Op de plek waar nu Kamperland ligt was rond het jaar 1000 al een plaats bekend met de naam Campen. In de Middeleeuwen werd het een zelfstandige parochie die viel onder de abdij van Middelburg. Tussen Campen en Veere, dat vroeger Campveere heette, lag een veerverbinding. Bij de stormvloeden van 1530 en 1532 viel Campen ten prooi aan de golven en hield ook de veerverbinding op te bestaan. Toen Noord-Beveland vanaf 1598 stukje bij beetje werd ingepolderd kwam eerst de verbinding vanuit Veere naar het eiland tot stand. Daarna volgden de polders. Als laatste werd op de plek van het oude Campen het huidige Kamperland gebouwd.

Na mini-camping Bouw- en Plantlust eerste weg LA, Langeweg. Aan het eind bij Plankendorp RA.

Kijkpunt 2 Plankendorp en Stroodorp

Vóór de bedijking van Noord-Beveland lag er bij Plankendorp een haven met spuisluis. In de loop van de tijd kwamen bij deze haven een aantal eenvoudige houten huisjes te staan. Door de inpoldering van de St. Janszpolder werd het een gehucht waar dijkwerkers en polderjongens hun onderkomen hadden. Ook het verderop gelegen Stroodorp is ontstaan door polderwerkzaamheden. Beide buurtschappen herinneren nog aan de harde strijd tegen het water.

Je komt langs een pension en paardenstal. Aan het begin van de oprijlaan staan nog de originele palen met de naam van het verdwenen dorp Oud Campen. Verderop rechts zie je de buurtschap Stroodorp liggen.
Eerste weg LA, Bosdijk. Na de bocht naar links de eerste weg RA, Thoorndijk. Aan het eind RA, Campvlietweg. Loop even naar beneden voor de herdenkingssteen die herinnert aan de toren van het eerste dorp Wissenkerke.

Kijkpunt 3  Oud Wissenkerke

Wissenkerke is altijd al een belangrijke plaats geweest op Noord-Beveland. In 1242 wordt de parochie Wissenkerke al genoemd en waren er twee pastoorsplaatsen. Toen in 1352 de Vlietedijk doorbrak is het overstroomd. Een jaar later werd een nieuw dorp gebouwd op de plek waar nu de Thoorndijk en de Campvlietweg elkaar kruisen. In dit tweede Wissenkerke was het hoofdkantoor van het rentmeesterschap over Zeeland gevestigd. Er stond een kerk met een plompe toren en er was een haven. Bij de stormvloeden van 1530 en 1532 verdween ook dit tweede Wissenkerke in de golven. Alleen de toren stak nog boven het water uit. Samen met de toren van Kortgene diende deze nog lange tijd als baken voor schippers en vissers. In 1775 is de toren opgeruimd. Op het erf van boerderij Torenhoeve is in 1774 een steen geplaatst ter herinnering aan de afgebroken toren. Op deze steen staat de bijna niet meer te lezen tekst “Hier is het middelpunt van Oud-Wissenkerke”. In 1652 werd het gebied opnieuw ingepolderd en werd het huidige Wissenkerke gebouwd. Vanaf 1995 is het de hoofdplaats van Noord-Beveland en bevindt zich hier het gemeentehuis.

Ga weer omhoog de dijk op. Vóór een fietsknooppuntenpaaltje ga je rechts de dijk weer af, Anna Mariaweg. Daarna ga je voor de boerderij LA, een wandelpad met aan je rechterhand  een watergang. Het pad komt uit bij de provinciale weg. Steek deze over en ga RA over het fietspad. Je loopt Geersdijk in met links en rechts de bushaltes.

FOTOALBUM